Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh tự nhiên các loại

Sâm Ngọc Linh tự nhiên

Sâm Ngọc Linh loại 10 củ

Giá: 65,000,000₫/1kg

Sâm Ngọc Linh loại 20 củ

Giá: 55,000,000₫/1kg

Sâm Ngọc Linh loại 30 củ

Giá: 45,000,000₫/1kg

Sản phẩm khác